Használati feltételek

Az Internet használatához kapcsolódó különféle lehetőségek és kockázatok miatt webhelyünk használói és saját magunk védelme érdekében használati feltételeket (a továbbiakban: “Feltételek”) dolgoztunk ki. Webhelyünk használói a Feltételeket elfogadják.

1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

Ön a webhely használójaként vállalja, hogy:

 1. előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem közli a webhelyünkön található bármely tartalmat más felületen illetve egyéb más médiumban;
 2. a webhelyünkön közzétett tartalmakat kizárólag a webhelyünk által biztosított technológiák vagy eszközök, illetve az általunk kimondottan ezen célra kijelölt egyéb eszközök által biztosított hozzáféréssel használja;
 3. webhelyünk semmilyen részét, illetve tartalmát nem módosítja;
 4. a webhely olyan biztonsággal kapcsolatos eszközeit, amelyek (i) valamely tartalom használatát vagy másolását megakadályozzák, illetve korlátozzák, vagy (ii) a webhely, illetve a rajta elérhető tartalom használatát korlátozzák, nem játssza, illetve kapcsolja ki, illetve azokkal semmilyen más módon nem manipulál (illetve ezekre kísérletet nem tesz);
 5. webhelyünket sem kereskedelmi, sem üzleti célokra nem használja;
 6. a webhelyünkön elhelyezett tartalmakat sem tartósan, sem átmeneti jelleggel nem tölti le, nem másolja, tárolja, illetve terjeszti.

2. SZERZŐI JOGOK ÉS SZELLEMI TERMÉKEK TULAJDONJOGA

 1. Amennyiben másképpen nem nyilatkozunk, a webhelyünkön rendelkezésre álló valamennyi információ tulajdonosai, illetve jogosult felhasználói mi magunk vagyunk, ideértve a szöveget, a szkripteket, a képeket, a grafikákat, a grafikus megjelenítéseket, fotókat, audio- és videofile-okat, valamint az interaktív sajátosságokat (a továbbiakban: “”tartalom””). Mindenfajta tartalomnak mi magunk vagyunk a tulajdonosai vagy használati jogosultjai, s az említett tartalmak a mi saját vagy licenszgazdáink szerzői jogai, védjegyhez fűződő jogai vagy egyéb szellemi tulajdonjogai alá esnek. Külső felek webhelyünkön megjelenő védjegyei az illető tulajdonosok márka-védjegyeinek tekintendők.
 2. A tartalom nyilvánosságra hozatal céljából vagy üzleti célokból való letöltése, másolása, terjesztése, továbbítása, közvetítése, megjelenítése, értékesítése, megváltoztatása, újbóli felhasználása, eltulajdonítása, hasznosítása vagy egyéb módon való kiaknázása tilos.
 3. Szerzői jogaink, illetve egyéb szellemi tulajdonjogaink megsértése, ideértve a külső felek által birtokolt jogokat is, polgári peres vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.

3. FELELŐSSÉG

 1. Az Ön számára a lehető legfrissebb, legpontosabb és legvilágosabban megfogalmazott információkat adjuk. Mindemellett az információkban gondatlanságból eredő hiba előfordulhat. A  webhelyünkön esetlegesen előforduló elírásokért, valamint az ott található információk pontosságáért, teljességéért és időszerűségéért a felelősséget nem vállaljuk.
 2. A webhelyünkön rendelkezésre bocsátott információkat és adatokat időről időre külön értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A webhelyünkön elhelyezett szolgáltatásokat, információkat és adatokat mindenfajta jótállás nélkül, aktuális állapotukban bocsátjuk rendelkezésre.
 3. Amennyiben webhelyünkön külső felek webhelyeire vezető linkeket vagy mutatókat helyezünk el, az említett belinkelt webhelyeken, illetve az azokon elhelyezett linkeknél található semmilyen információért, közlésért, illetve anyagért felelősséget nem vállalunk. Ezennel kijelentjük, hogy a belinkelt webhelyeken található, külső felekhez tartozó tartalmakkal és/vagy véleményekkel nem feltétlenül értünk egyet.
 4. Webhelyünk használatakor Ön az annak használatához fűződő mindenfajta kockázatot vállalja, ideértve annak kockázatát is, hogy a webhelyünkön keresztül vagy az Ön ahhoz való hozzáférése révén esetlegesen továbbított vagy aktivált vírusok, szoftverek vagy egyéb file-ok az Ön számítógépét, szoftverjét és adatait károsíthatják.
 5. A webhely illegális használatáért és az ebből fakadó esetleges jogsértésekért felelősséget nem vállalunk.
 6. A szándékos vagy súlyos hanyagságból eredő károkozás kivételével a Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmifajta, a társaság webhelyének használatából eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő közvetlen, közvetett, velejáró vagy következményes kárért, nem kizárólagos jelleggel ideértve az elmaradt haszonért, az üzleti tevékenység megszakításáért, illetve a szoftverek vagy elektronikus adatok megsértéséért viselt felelősséget is.

4. SZEMÉLYES ADATOK

A személyes és társasági adatok vonatkozásában a társaság ADATVÉDELMI IRÁNYELVEIT kell alkalmazni.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk annak jogát, hogy a jelen Feltételeket időről időre módosíthassuk.